Maturantka Roku 2017 » O soutěži » Pravidla

Pravidla

 

Maturantka Roku je společným projektem společnosti TRIMA CB a CHCIWWWSTRANKY.CZ. V současné době probíhá již sedmý ročník soutěže. Pro bližší informace navštivte sekci fotogalerie a videa, ať víte, co vás čeká.

PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI MATURANTKA ROKU 2017

Soutěže se může zúčastnit pouze dívka, která:

 • skládá maturitní zkoušku v roce 2017
 • má založený profil na www.facebook.com
 • je občankou České republiky
 • poskytne pořadatelům soutěžní fotografii neporušující pravidla www.facebook.com, zákony ČR a nebude obsahovat skrytou reklamu. V opačném případě bude fotografie bez upozornění vyloučena ze soutěže a smazána.
 • vyplní přihlašovací dotazník a poskytne pořadatelům aktivní emailovou adresu.
 • Na fotografii musí být přítomna právě jedna dívka, která je zároveň soutěžící. V případě, že bude na fotografii přítomno více osob, si pořadatel vyhrazuje právo tuto soutěžní fotografii ze soutěže vyřadit.

Soutěžící se dívka stává v momentě, kdy splní podmínky pro účast v soutěži a přihlásí se do aplikace na fanouškovské stránce soutěže Maturantka Roku 2017. Vyplněním formuláře a nahráním fotografie automaticky souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže Maturantka Roku 2017.

PRAVIDLA SOUTĚŽE MATURANTKA ROKU 2017

Soutěž pořádá TRIMA CB s.r.o., dále jen "pořadatel". Soutěží se o ceny, které jsou uvedené na stránce www.maturantkaroku.cz, dále jen "výhra". Pořadatel si vyhrazuje právo na rozdělení výher mezi jednotlivé výherkyně soutěže.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny, kteří se zúčastní soutěže "Maturantka Roku 2017", dále jen "soutěž", probíhající v termínu od 16. 12. 2016 do 21. 6. 2017 na www.maturantkaroku.cz. Soutěž je určena pro studentky skládající maturitní zkoušku v roce 2017 - dále jen "soutěžící". Svou účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že s pravidly souhlasí. Žádné výjimky se nepovolují.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena do tří kol.

 1. První kolo soutěže proběhne v termínu od 16. 12. 2016 do 10. 3. 2017.
  • V tomto termínu proběhne přihlašování do soutěže a hlasování prostřednictvím aplikace na http://www.maturantkaroku.cz/registrace/. Hlasování pro jednotlivé fotografie, respektive pro soutěžící, je možné pouze kliknutím na tlačítko „Hlasovat pro maturantku". O půlnoci 10. 3. 2017 bude hlasování v prvním kole zastaveno. Organizátor se zavazuje, že do 15. 3. 2017 vyhodnotí výsledky první kola a zveřejní jména 50 postupujících soutěžících. Do druhého kola postoupí 30 dívek, které budou mít největší počet hlasů. Dvaceti dívkám si organizátor vyhrazuje právo udělit divokou kartu, bez ohledu na počet hlasů.
  • Po zveřejnění jmen postupujících dívek organizátor kontaktuje všech 50 soutěžících prostřednictvím e-mailové adresy, kterou organizátorům poskytly při přihlášení do soutěže. Zašle jim informace týkající se druhého kola, dotazník a žádost o zaslání dalších pěti fotografií. Postupující jsou povinny dotazník vyplnit a nejpozději 26. 3. 2017 ho i s fotografiemi zaslat zpět organizátorům. Pokud tak neučiní, budou ze soutěže vyřazeny a nahrazeny. Druhé kolo soutěže bude řešeno formou castingu. Casting zajišťuje zastupující modelingová agentura.
  • Pokud se soutěžící rozhodne ze soutěže odstoupit, je povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit organizátorům. Ti poté osloví náhradnici. Pokud odstoupí nebo bude vyřazena dívka, která postoupila podle počtu hlasů, vybere organizátor dívku, která skončila na 31. místě, atd. Pokud odstoupí nebo bude vyřazena dívka, která získala divokou kartu, vybere organizátor náhradnici bez ohledu na počet hlasů.
 2. Druhé kolo proběhne 3. dubna 2017.
  • Druhé kolo bude probíhat formou castingu, který zajišťuje zastupující modelingová agentura.
  • Termín castingu je stanoven na 3. dubna 2017 a bude probíhat v Praze, v prostorách zastupující modelingové agentury Cast Me (Janáčkovo nábřeží 3, 150 00 Praha 5).
  • Z 50 dívek postoupí do finále 10 dívek, které budou vybrány odbornou porotou.
  • Finalistky se o svém postupu do finále dozví prostřednictvím éteru Fajn Rádia.
  • Dívky jsou povinny sledovat pravidelně průběh soutěže. Postupující musejí kontaktovat organizátory soutěže a potvrdit účast ve finálovém kole nejpozději do 16. 4. 2017. V případě, že tak neučiní, budou ze soutěže vyloučeny a nahrazeny.
 3. Finálové kolo
  • Hlasování o Maturantku Sympatie proběhne od 5. 6. 2017 do 21. 6. 2017.
  • O vítězce soutěže rozhodne porota během Finálového večera. Na závěr programu bude vyhlášeno 1. až 3. místo.
  • Soutěžící s největším počtem SMS hlasů bude zvolena Maturantkou Sympatie a bude vyhlášena v průběhu finálového večera. Ukončení hlasování proběhne během finálového večera.
  • Finálový večer se uskuteční 21. června 2017 v Českých Budějovicích.
 4. Závazky vyplývající z postupu z druhého kola mezi vybraných 10 soutěžících:
  • Finalistky se zavazují zúčastnit se všech akcí, které organizátor soutěže uspořádá.
   1. Nafocení fotografií pro účely finálového kola.
   2. Zúčastnit se sportovně-relaxačního kempu. Pro finalistky bude zajištěno ubytování a strava po celou dobu pobytu. Program bude dívkám sdělen s dostatečným časovým předstihem. Účast na kempu je povinná. Dívky si hradí pouze cestu ze svého bydliště do místa kempu a zpět.
   3. Zúčastnit se charitativní stezky.
   4. Zúčastnit se alespoň jedné akce pořádané partnerem soutěže.
  • Finalistky se zavazují být organizátorům k dispozici telefonicky nebo e-mailem.
  • Finalistky se zavazují nafotit kalendář Maturantka Roku pro rok 2017, případně produktového kalendáře a fotografií pro hlavní partnery soutěže Maturantka Roku.
  • Organizátor se zavazuje zajistit bezpečnost na všech akcích, které uspořádá.
  • Finalistky jsou povinny podepsat smlouvu se zastupující modelingovou agenturou. Pokud některá z finalistek odmítne, bude ze soutěže vyřazena a nahrazena.
 5. Hlasování
  • V prvním kole proběhne hlasování pomocí tlačítka „Hlasovat pro Maturantku“ v aplikaci soutěže Maturantka Roku 2017.
  • V dalších kolech bude probíhat hlasování prostřednictvím SMS hlasů. Hlasování bude zajišťovat společnost Erika a. s.
  • Vítězku soutěže zvolí porota na finálovém večeru, který se uskuteční 21. června v Českých Budějovicích.
  • Maturantkou Sympatie bude zvolena dívka, která ve finálovém kole získá nejvíce SMS hlasů.

 

DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Přihlášené dívky se zavazují nepoškozovat dobré jméno soutěže a organizátorů a to i po skončení soutěže.
 • Dopravu na veškeré akce Maturantky Roku si přihlášené dívky hradí samy. Přihlášené dívky nemají nárok na cestovné.
 • Finalistky soutěže nejsou oprávněny komunikovat se zástupci partnerů soutěže s výjimkou komunikace směřující k předání cen.

 

KONTROLA NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SOUTĚŽE

 • Provozovatel má právo v případě podezření kdykoliv požádat účastníka, aby doložil, že jeho fotografie nejsou fiktivní, nebo jiným způsobem podezřelé z nekalé soutěže. V případě nedostatečného doložení může podezřelého soutěžícího vyloučit ze soutěže.
 • Pravidla soutěže může pořadatel kdykoliv upravit, a to bez udání důvodu. O této skutečnosti je ovšem pořadatel povinen soutěžící na svém webu informovat.
 • Soutěž může být pořadatelem kdykoliv ukončena bez udání důvodu.
 • Výhru z této soutěže není možné jakkoliv vymáhat soudní cestou.
 • Výhra bude oficiálně předána do dvou měsíců od ukončení soutěže.
 • Vítězky budou zveřejněny na stránkách. www.maturantkaroku.czwww.facebook.com.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo použít veškeré fotografie, které budou pořízeny, nahrány a zaregistrovány v rámci soutěže Maturantka Roku.

 

 • Všechna práva vyhrazena, jakékoli užití obsahu včetně fotografií a grafiky podléhá schválení hlavnímu organizátorovi soutěže společnosti TRIMA CB s.r.o.
 • Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho částí veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu TRIMA CB s.r.o. výslovně zakázáno.
 

Maturantka Roku na Instagramu